Meerpuntsluitingen

Welkom bij Meerpuntsluitingen.nl, via deze site willen wij u informeren over de eigenschappen van verschillende Meerpuntsluitingen. Een Meerpuntsluiting wordt toegepast om een toegangsdeur op meerdere punten in het kozijn te laten vergrendelen. Een Meerpuntsluiting kan worden uitgevoerd met Penschoten, Blokschoten, Haakschoten of Rolnokken. Een combinatie van verschillende schoten wordt in enkele gevallen ook toegepast. Tegenwoordig worden Meerpuntssluitingen met haken het meest toegepast, deze haken zorgen ervoor dat de deur goed in het kozijn getrokken wordt. Bij Meerpuntssluitingen is het grootste verschil het onderscheid tussen een cilinderbediende meerpuntsluiting en een krukbediende meerpuntsluiting, dit verschil wordt hieronder uitgelegd.

Cilinderbediende Meerpuntsluitingen

Cilinderbediende Meerpuntsluitingen

Cilinderbediende Meerpuntssluitingen

Een Cilinderbediende Meerpuntssluiting wordt voornamelijk toegepast bij voordeuren. De Cilinderbediening is nodig wanneer een vaste knop gemonteerd is. Het ver- en ontgrendelen van Cilinderbediende Meerpuntssluitingen geschiedt middels tweetourige sleutelbediening. Cilinderbediende Meerpuntssluitingen worden ook omschreven als Sleutelbediende Meerpuntssluitingen.

 

 

Krukbediende Meerpuntsluitingen

Krukbediende Meerpuntsluitingen

Krukbediende Meerpuntssluitingen

Een Krukbediende Meerpuntssluiting wordt voornamelijk toegepast bij achterdeuren. De Krukbediening kan worden toegepast wanneer een deurkruk aan beide zijdes gemonteerd is. Krukbediende Meerpuntssluitingen hebben de volgende drie standen:

1- Vergrendelen
2- Ruststand
3- Ontgrendelen/Blokkering met Sleutel

 

HMB Meerpuntsluitingen

HMB Meerpuntsluitingen

HMB Meerpuntssluitingen

HMB is een innovatief Nederlands bedrijf wat zich onder andere richt op de ontwikkeling van nieuwe Meerpuntssluitingen. HMB levert: Cilinderbediende-, Krukbediende-, Anti-Paniek-, Senioren-, Renovatie-, Zelfvergrendelende- en Elektrische Meerpuntssluitingen. Uitleg over de verschillen types vindt u hier.

 

 

KFV Meerpuntsluitingen

KFV Meerpuntsluitingen

KFV Meerpuntssluitingen

KFV is een Duits bedrijf met een enorm uitgebreid programma op het gebied van Meerpuntssluitingen. KFV Meerpuntssluitingen worden zeer veel en al zeer lang toegepast door Kunststof-, Metalen- en Houten kozijnen fabrikanten. KFV Levert: Cilinderbediende-, Krukbediende-, Anti-Paniek-, Senioren-, Renovatie-, Zelfvergrendelende- en Elektrische Meerpuntssluitingen. Uitleg over de verschillen types vindt u hier.

 

NEMEF Meerpuntsluitingen

NEMEF Meerpuntsluitingen

NEMEF Meerpuntssluitingen

NEMEF is een Nederlands bedrijf met een uitgebreid assortiment aan Meerpuntssluitingen. NEMEF Meerpuntssluitingen worden voornamelijk toegepast bij houten kozijnen. KFV Levert: Cilinderbediende-, Krukbediende-, Anti-Paniek- en Elektrische Meerpuntssluitingen. Uitleg over de verschillen types vindt u hier.